Comment on page

Werewolf and Witch

Aptos Trò chơi Web3 bền vững dựa trên công nghệ blockchain
Chúng tôi đã bắt đầu dịch vụ này nhằm tạo ra trò chơi dựa trên công nghệ Blockchain phi tập trung, trong đó kinh tế và lối chơi được coi trọng. Chúng tôi sẽ tiến hành mã hóa tài sản trong trò chơi mà người chơi coi là quan trọng thông qua giao thức phi tập trung, cung cấp khả năng phát hành và thay đổi tài sản theo giao thức đã được xác định trước. Điều này đảm bảo tính công bằng và minh bạch.
Chúng tôi đã nhận thức và đối phó với những vấn đề trong cấu trúc kinh tế token tương tự Ponzi để tạo ra dịch vụ Web3 bền vững nhất. Chúng tôi nhận thức về các rào cản giữ vững sự bền vững của dịch vụ và đã thiết kế hệ thống kinh tế trò chơi dựa trên hình thức tư bản hiện đại, dựa trên hình thức tư bản hiện đại của các doanh nghiệp trong kinh tế hiện đại để tạo ra một trò chơi chiến tranh có hệ thống kinh tế phân tán cho phép người chơi thưởng thức trong thời gian dài.